نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمايي آتشي

راهنمايي آتشي


راهنمايي آتشي
جلسه گروه ادبيات فارسي باحضور دبيران ادبيات فارسي شهرستان و معاون محترم آموزش آقاي موحدي درسالن اجتماعات آموزشگاه آتشي برگزار شد .دراين جلسه آقاي كريم بيكي به عنوان مسئول گروه ادبيات فارسي راهنمايي انتخاب شد.