نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی اتاق فکر

راه اندازی اتاق فکر

در این جلسه آقای اسعدی مدیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت ماه ضیافت الهی، تشکیل این کارگروه که به صورت شورایی از مبلغین ومربیان تربیتی می باشد  را جزء ضروریات تربیتی دانست و بیان کرد : ما در این جلسات باید نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم.

در ادامه فلاح معاون پرورشی و تربیتی ، ضمن تشکر از گروه ها ، راهکارهای مثبت آسیب شناسی را از اهم تصمیمات شورا برشمرد و صدرنشینی این امر  در تمام موارد تربیتی را مورد بررسی قرار داد.