نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سيد مصطفي خميني - برگزاري مانور زلزله

سيد مصطفي خميني - برگزاري مانور زلزله


سيد مصطفي خميني - برگزاري مانور زلزله
پس از برگزاري اين مانور، دانش آموزان با اهداف برگزاري اين مانورو راههاي مقابله با زلزله و ....آشنا شدند.