نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضو شورای آموزش و پرورش باید با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آگاه باشد

عضو شورای آموزش و پرورش باید با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آگاه باشد
در جلسه ای که با  حضور مدیران دوره ی متوسطه ، مدیر آموزش و پرورش،معاون آموزشی ، حراست و کارشناس شورا برگزار شد . پس از رأی گیری ، مدیران این دوره نماینده خود را انتخاب نمودند.

مدیر آموزش و پرورش در این جلسه باتوجه به جایگاه شورای آموزش و پرورش ، شرایط انتخاب نماینده ی مدیران و حضور آنان در جلسات شورا را مهم برشمرد وگفت : عضو منتخب شورا ، باید با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش آگاه باشد ، سخنگو و قدرت بیان داشته و دارای سه سال سابقه ی مدیریت یا معاونت باشد .

لازم به  ذکر است در شورای آموزش و پرورش در میان اعضا یک نفر به عنوان نماینده مدیران دوره متوسطه حضور دارد که مسائل و مشکلات مقطع خود را بررسی و جهت مصوب شدن ، نظرات خود را ارائه می نماید.

 در این انتخابات آقای سید محمد خندقی با کسب اکثریت آرا مجدداً به مدت دوسال به شورای آموزش و پرورش راه یافت .