نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قيام - برگزاري جشن غديروتجليل از سادات

قيام - برگزاري جشن غديروتجليل از سادات


قيام - برگزاري جشن غديروتجليل از سادات
بعد از مراسم آقاي موحدي و جعفر شفاعي با همكاران گرامي جلسه اي داشتند و پيرامون طرح هاي پنجگانه كه در آموزشگاه اجرا مي شودسخناني ايراد نمودند.