نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد -سومین نشست کارگروه تربیتی

میبد -سومین نشست کارگروه تربیتی
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد : در این نشست فلاح رئیس اداره بهزیستی ضمن بیان نقش مشاوره در مدارس در مورد آسیب شناسی و اهمیت آن و مهارت های زندگی مطالبی را ایراد نمودند.

سپس خانم ها جوادیان و طالبیان  اطلاعات لازم درمورد اورژانس 123 و راهکارهای پیشگیری از اعتیاد نیز مباحثی را ذکر نمودند و مقرر گردید کارگروه مهارت های زندگی به صورت موردی در ساعات درس پرورشی برای دانش آموزان ارائه گردد .

در ادامه فلاح  معاون پرورش آموزش و پرورش از همکاری اداره بهزیستی و شرکت فعال معاونین و مربیان پرورشی و مشاورین تشکر و قدردانی نمودند.


.