نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان شهيد چمران - عزاداري امام حسين (ع)

هنرستان شهيد چمران - عزاداري امام حسين (ع)


هنرستان شهيد چمران - عزاداري امام حسين (ع)
ابتداد روحاني در رابطه با ايام سخنراني نموده و سپس مراسم مداحي وسينه زني اجراي گرديد.