نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرنمايي نابغه قرآني در میبد

هنرنمايي نابغه قرآني در میبد


هنرنمايي نابغه قرآني در میبد
"محمدتقی خان" از جمله روش بازگشت ۳۰۰ و ۴۰۰ صفحه‌ای به صفحات گذشته، قرائت آیات ابتدایی آن صفحات، حفظ به روش تسلسل آیات و اجرای آن همراه با حاضران (شبیه مشاعره در ادبیات فارسی)، تلاوت آیات تنها با اشاره چشم و حرکت چهره و همچنین پاسخ به سوال حاضران و بیان سوره قرآن صرفاً با شنیدن نام فرد سئوال کننده و کلمه مورد نظر وی، که تعجب و تحسین حاضران را برانگیخت.
نابغه قرآن کریم درباره این توانمندی خود اظهار داشت: به لطف پروردگار توانستم قرآن را به ۵۰ روش از حفظ بخوانم.
 محمد تقی خان نوجوان ۱۴ ساله پاکستانی افزود: درسال ۱۳۷۷در کشور پاکستان و در خانواده ای مذهبی متولد شدم که متاسفانه در سن سه سالگی پدرم را از دست دادم و تحت سرپرستی برادرم قرار گرفتم. 

او گفت: بعد از مرگ پدر همراه با خانواده به ایران مهاجرت و در شهرستان قم اقامت کردیم و زیرنظر اساتید مجرب قرآنی به فراگیری قرآن پرداختم و در کمتر از ۹ ماه موفق به حفظ کل قرآن کریم با ابداع روش‌های متنوع و جذاب قرائت شده و در این زمینه پیشرفت قابل توجهی کردم. 

این نابغه قرآن گفت: احترام گذاشتن به پدر و مادر از اجر عظیمی در پیشگاه الهی برخوردار است و از آنجایی که من نیز همواره در این زمینه کوشا بوده و سعی کردم خدمتی درخور شأن پدرم انجام دهم، خداوند نیز فضل خویش را شامل حالم کرد و مسیر قرآنی را که خواسته و دعای همیشگی والدینم بود، در قلبم جای داد.