نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يرگزاري نشست هماهنگي روابط عمومي هاي آموزش وپرورش استان

يرگزاري نشست هماهنگي روابط عمومي هاي آموزش وپرورش استان
به گزارش روابط عمومي اداره كل اموزش وپرورش استان يزد دراين نشست كه قائم محمدي مشاور استاندار ورئيس روابط عمومي استانداري وكارشناسان روابط عمومي آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق استان حضورداشتند مشاور استانداريزد به تاثير نقش مردم درعرصه هاي مختلف اجتماعي اشاره كرد وافزود حضور مردم ما درعرصه هاي مختلف نشان از اطاعت وپيروي آنان از مقام معظم رهبري است
رئيس روابط عمومي استانداري مجموعه روابط عمومي هاي آموزش وپرورش را به تعامل سازنده با مردم وانعكاس مطلوب خدمات دولت به مردم سفارش كرد وبخشي از اقدامات شوراي هماهنگي روابط عمومي استان را برشمرد
رئيس اداره روابط عمومي آموزش وپرورش استان نيز به برگزاري برنامه هاي بزرگداشت مقام معلم ، جشنواره فيلم رشد ، برگزاري مسابقات فرهنگي وهنري درمرحله استاني وبرگزاري چهاردهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز اشاره كرد واز مجموعه روابط عمومي استان خواست براي برگزاري واطلاع رساني هرچه بهتر اين برنامه ها تلاش كنند
محمد رضا قانع همراهي روابط عمومي ها را براي تشريح وتوجيه برنامه هاي شتاب بخشي سواد آموزي براي تحقق صفر اماري بيسوادان خاطر نشان كرد وبرضرورت انعكاس وفعال سازي سايت هاي ادارات تاكيد نمود
دبير جشنواره فيلم رشد دراستان نيز درجمع كارشناسان روابط عمومي از مروري برجشنواره فيلم رشد از روز شنبه نهم ارديبهشت ذر يزد خبر داد وافزود 72 فيلم اين جشنواره در17 سالن استان به نمايش گذاشته مي شود
احمد آخوندي افزود مروري برچهل ويكمين جشنواره فيلم آموزشي رشد از 9 لغايت 13 ارديبهشت درتمامي شهرستانها ومناطق استان برگزار مي شود
وي مجتمع فرهنگي وآموزشي دانش آموز (سينما دانش آموز )را محل اكران فيلم هاي اين جشنواره درمركز استان ياد كرد واز دانش اموزان ، فرهنگيان ووالدين دانش آموزان دعوت كرد براي تماشاي اين فيلم هاي اموزشي به اين مركز مراجعه كنند.