نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصدو پنجاه و پنجمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد

يكصدو پنجاه و پنجمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد


يكصدو پنجاه و پنجمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد
جلسه در ساعت 12 با تلاوت آياتي از كلام وحي آغاز شد و سپس گزارشي از مصوبات جلسه قبل توسط آقاي زارعي ارائه شد و در ادامه آقای ذبیحی تحقیقی در خصوص عوامل آسیب زا در خانواده ارائه نمودند که حاج آقا اعرافی امام جمعه محترم رهنمودهایی در این خصوص بیان نمودند . در پایان به تعدادی از نامه های رسیده به شورا رسیدگی شد . این جلسه درساعت 14 به پایان رسید .