نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گراميداشت پنجم اريبهشت روز حمله نظامي آمريكا در صحرای طبس

گراميداشت پنجم اريبهشت روز حمله نظامي آمريكا در صحرای طبس
  قرائت سوره فيل، سخنرانی پيرامون اين مناسبت و فرياد مرگ بر آمريكاي  دانش آموزان از برنامه های این مراسم معنوی بود . ضمناً پوسترها ي مربوط به این یوم الله در سالن آموزشگاه نصب گرديد  .