مرور خبرهای میبد
مرور خبرهای میبد

حداقل کردن حداکثر
« بازگشت

سومین دوره مسابقات چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ )

دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری برگزار می کند؛
آموزشگاه استعدادهای درخشان شهید ذوالفقاری سومین دوره مسابقات چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ ) و اولین دوره مسابقات موشک های آبی برگزار می نماید.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه نخست آرشیو خبرها ادارات تابعه بيمه طلايی تالار گفتگو پژوهش سرا نیروی انسانی ( ضمن خدمت )