خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر
« بازگشت

بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی97-96

آخرین جلسه ستاد پروژه مهر 96 شهرستان میبد با محوریت " مهر مدرسه سازی " برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در این جلسه هماهنگی عناوین و زمان های برگزاری مراسم های بازگشایی مدارس با برنامه های استانی پروژه مهر انجام شد.

خاطرنشان می گردد در این نشست اجرای هرچه باشکوهتر مراسم "جشن بچه های رنگین کمان" مورد تاکید قرار گرفت.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک صفحه نخست آرشیو خبرها ادارات تابعه بيمه طلايی تالار گفتگو پژوهش سرا نیروی انسانی ( ضمن خدمت )