خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر
« بازگشت

دانش آموزان ميبدي پيشگامان عرصه پژوهش

همزمان با هفته پژوهش؛
مراسم تجليل از پيشگامان ايده پردازي، مهارت و كارآفريني در هنرستان پروين اعتصامي شهرستان ميبد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش شهرستان ميبد در اين مراسم كه با حضور مدير آموزش و پرورش و كارشناس مسئول فني وحرفه اي برگزار گرديد از برترين هنرجوي ايده پرداز و مشوقين دانش آموزان به ايده پردازي تجليل شد.

 مديرآموزش و پرورش شهرستان ميبد با قدرداني از همت پژوهش سراي رشيقي و هنرستان پروين اعتصامي در برگزاري اين مراسم به نقش و جايگاه پژوهش دركشور پرداخت و با اشاره به سند تحول بنيادين اذعان كرد تحقق اهداف كشور در گرو توجه به برنامه ريزي برمبناي تحقيق و پژوهش ميسر خواهد بود.

محسن موحدي فرد برگزاري اين مراسم را براي اولين بار دركشور به فال نيك گرفت و گفت تشكيل يك تيم از دانش آموزان ايده پرداز رشته هاي نظري و هنرجويان هنرستان ها اتفاق بسيار خوبي است كه موجب تسريع دركاربردي شدن ايده هاي دانش آموزان رشته هاي نظري و تسهيل در دستيابي به اهداف رشته هاي فني وحرفه اي درآماده سازي هنرجويان براي ورود به عرصه هاي كارآفريني، توليد واشتغال و پروراندن مهارت هاي انديشيدن است.

شايان ذكراست كه با عنايت به استقبال خوب دانش آموزان از شركت در فراخوان ايده پردازي درهفته پژوهش پيشتازي هنرجويان هنرستان پروين اعتصامي و دانش آموزان دبيرستان استعداد درخشان شهيد ذوالفقاري شهرستان ميبد در ايده پردازي از نظر كمي وكيفي قابل تحسين است.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد
 

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک صفحه نخست آرشیو خبرها ادارات تابعه بيمه طلايی تالار گفتگو پژوهش سرا نیروی انسانی ( ضمن خدمت )