نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای برنامه درس عملی آمادگی دفاعی دبیرستان های میبد

اجرای برنامه درس عملی آمادگی دفاعی دبیرستان های میبد


اجرای برنامه درس عملی آمادگی دفاعی دبیرستان های میبد
 در این دوره دانش آموزان با روش های اطفای حریق ، امداد و نجات و عملیات ماسک گذاری برای مقابله با جنگ های شیمیایی و میکربی و هسته ای آموزش دیده و به صورت عملی اجرا می کنند . لازم به ذکر است 900 نفر از دانش آموزان دوره ی دوم دبیرستان در این برنامه ها شرکت می کنند .

روابط عمومی آموزش و پرورش میبد