نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای دوره ی کارآموزی و کارورزی هنرجویان هنرستانهای شهرستان میبد

اجرای دوره ی کارآموزی و کارورزی هنرجویان هنرستانهای شهرستان میبد


اجرای دوره ی کارآموزی و کارورزی هنرجویان هنرستانهای شهرستان میبد

تعداد 230 نفر از کارآموزان و کارورزان از تاریخ 1/4/89 در مراکز صنعتی ، خدماتی و واحدهای آموزشی مراجعه تا از تجربیات ، تخصصها و توانمندیهای مراکز تولیدی و خدماتی آشنا شوند . ضمناً در تاریخ 24/4/89 معاون آموزشی و کارشناس فنی شهرستان میبد از بعضی از مراکز بازدید نمودند .

کارشناس فنی حرفه ای و کاردانش شهرستان میبد