اجرای نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس میبد


به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان میبد کارشناسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش طرح نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس با شعار " دانش آموزان ، والدین و مدرسه ، مراقبت در برابر رفتارهای پرخطر و نوپدید و فوریت های اجتماعی " را به اجرا گذاشته است.
به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس شهرستان میبد کارشناسی پیشگیری از آسیب های اجتماعی مدیریت آموزش و پرورش طرح نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس با شعار " دانش آموزان ، والدین و مدرسه ، مراقبت در برابر رفتارهای پرخطر و نوپدید و فوریت های اجتماعی " را به اجرا گذاشته است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، به این منظور کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با حضور دکتر صادقی پور و شرکت 400 نفر از اولیاء هنرستان های پسرانه میبد در محل سینما دانش آموز طوبی برگزار گردید.

همچنین کلیه معاونین ، مربیان و مشاوران مدارس با حضور دکتر قائم محمدی روز سه شنبه مورخ 5/9/98 در سالن اجتماعات زنده یاد حسین فیروز اداره آموزش و پرورش با شیوه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی آشنا شدند.

به همین منظور برای اولیای هنرستان های دخترانه شهرستان میبد امروز چهارشنبه مورخ 6/9/98 در محل سینما طوبی میبد کارگاه آموزشی مهارت های زندگی به منظور کاهش پدیده طلاق و با سخنرانی خانم دکتر اسماعیلی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است شفاعی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش میبد در ابتدای جلسات برگزار شده به اولیا ، مدیران ، معاونین ، مربیان و مشاوران مدارس تأکید کرد برای برگزاری هرگونه کارگاه آموزشی برای اولیا ، اعزام کارشناس به مدارس برای توجیه دانش آموزان و نیز برگزاری دوره های خاص پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای کارکنان آموزشگاه این معاونت آمادگی کامل دارد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :