آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

ادامه دیدار مدیر آموزش و پرورش میبد با معلمین ایثارگر

ادامه دیدار مدیر آموزش و پرورش میبد با معلمین ایثارگر


مدیر آموزش و پرورش میبد به اتفاق معاون آموزشی و کارشناس حراست با حضور در منزل سرکار خانم شایسته روغنی مدیر آموزگار دبستان 12 بهمن از ایشان و خانواده محترمشان به جهت ایثار و فداکاری در همراهی امر آموزش و پرورش دانش آموزان آموزشگاه تجلیل نمودند.

 

 

آدرس کوتاه :