اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان میزبان ورزشکاران زورخانه شهدای فیروزآباد


اجرای ورزش باستانی تعدادی از ورزشکاران زورخانه شهدای فیروزآباد در محل اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان با حضور مدیر و معاون آموزش و پرورش شهرستان میبد ، جمعی از فرهنگیان عزیز و دست اندرکاران هیات ثارالله
اجرای ورزش باستانی تعدادی از ورزشکاران زورخانه شهدای فیروزآباد در محل اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان با حضور مدیر و معاون آموزش و پرورش شهرستان میبد ، جمعی از فرهنگیان عزیز و دست اندرکاران هیات ثارالله

 

آدرس کوتاه :