آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

آزمون تورنی ریاضی مرحله اول شهرستان میبد برگزار شد

آزمون تورنی ریاضی مرحله اول شهرستان میبد برگزار شد


آزمون تورنی ریاضی مرحله اول با حضور 1590 نفر در قالب 530 تیم سه نفره در سه دوره تحصیلی در محل مصلی آیت ا... اعرافی میبد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، مسابقات تورنی تیم ریاضی به منظور تشویق و ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه بیشتر در زمینه علم ریاضی، ایجاد علاقه در دانش‌آموزان به این درس، آموزش غیرمستقیم مفاهیم ریاضی، ایجاد حرکت و تحولی نو در عرصه ریاضی، تقویت روحیه نشاط، همکاری و تعاون بین دانش‌آموزان و ایجاد چالش برای توسعه دانش ریاضی برگزار می شود.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :