آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

از حوزه های امتحانی پایه نهم و دوازدهم در منطقه بازدید بعمل آمد

از حوزه های امتحانی پایه نهم و دوازدهم در منطقه بازدید بعمل آمد


مدیر اداره آموزش و پرورش میبد؛
مدیر آموزش و پرورش میبد به همراه معاون آموزشی از حوزه های امتحانی پایه نهم و دوازدهم بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد، " محسن موحدی فرد " مدیر آموزش و پرورش میبد طی بازدید از حوزه های امتحانی پایه دوازدهم گفت: سلامتی دانش آموزان برای ما اهمیت زیادی دارد و در این خصوص برگزاری امتحانات فقط با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :