نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


اسامی پذیرفته شدگان مرحله دوم اولین دوره المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی اعلام شد


دانش آموز محمد جواد انتظاری از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر میبد موفق به قبولی مرحله دوم و راهیابی به تیم کشوری شد.
دانش آموز محمد جواد انتظاری از دبیرستان استعدادهای درخشان شهید رحیمی فر میبد موفق به قبولی مرحله دوم و راهیابی به تیم کشوری شد.

 

در این المپیاد که با هدف  تبادل علمي، دانش فني و فناوري در حوزه سلولهاي بنيادي و پزشکي بازساختي بين محققين و متخصصين داخل و خارج کشور و زیر نظر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ، ستاد توسعه و علوم و فناوری های سلولهای بنیادی ، دفتر دانش پژوهان جوان و دانشگاه شهید رجایی برگزار شد از استان یزد 11 نفر به مرحله دوم را یافتند و با برگزاری المپیاد مرحله دوم از استان یزد یک نفر در تیم 41 نفره کشور قرار گرفت توضیح اینکه 36 نفر از قبول شدگان از مدارس استعدادهای درخشان کشور می باشند.

آدرس کوتاه :