آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و اداری

آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و اداری
 

 

به نام خدا

از آنجایی که اطلاع رسانی و آموزش یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامت در سیستم اداری و اجتماعی می باشد هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان یزد با هدف ارتقاء سطح آگاهی همکاران فرهنگی استان به قوانین و مقررات حقوقی ، اداری و تخلفات اداری بر آن شد تا مواردی را جهت بهره برداری در قالب پیامهای حقوقی در فواصل زمانی در اختیار همکاران گرامی قرار دهد. امید است در راستای ایفای وظیفه پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع ، گام موثری برداشته شود.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

کارمندان آموزش و پرورش استان یزد

  
آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیک صفحه نخست آرشیو خبرها ادارات تابعه آموزش مجازی بيمه طلايی تالار گفتگو پژوهش سرا نیروی انسانی ( ضمن خدمت )