آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

اعطای تقدیرنامه به روابط عمومی آموزش و پرورش میبد به مناسبت روز خبرنگار

اعطای تقدیرنامه به روابط عمومی آموزش و پرورش میبد به مناسبت روز خبرنگار


در پایان جلسه شورای آموزش و پرورش میبد، از زحمات بی دریغ محمدحسین پوراحمدی، کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد، در پایان جلسه شورای آموزش و پرورش میبد، به مناسبت روز خبرنگار، از زحمات بی دریغ و مجدانه محمدحسین پور احمدی کارشناس، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش میبد تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

کارگر، مدیر آموزش و پرورش میبد، ضمن ارج نهادن به تلاش های چندین ساله  جناب آقای پور احمدی در طول سالیان خدمت خود، برای ادامه راه زندگی ایشان، از خداوند متعال توفیق سعادت مسئلت نمود. 

آدرس کوتاه :