آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 95

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 95


با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 95 ، 56 نفر از دانش آموزان میبدی موفق به کسب رتبه زیر 1000 و 10 نفر زیر 100 شدند

در این آزمون سراسری 56 نفر توانستند به رتبه زیر ۱۰۰۰ دست یابند که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

گروه آزمایشی ادبیات فارسی و علوم انسانی:


آقای رضایی:                              رتبه ۱۰
خانم حاجتی:                             رتبه ۳۲
خانم برخورداری:                          رتبه ۳۳ (ش(
خانم احمدیان:                            رتبه ۴۲(ش(
خانم مولوی:                               رتبه ۷۹
خانم کارگر:                                رتبه ۸۲
خانم محمودی:                            رتبه ۸۳
آقای رشیدی:                             رتبه ۱۰۵
خانم برزگر:                                رتبه ۱۱۳ (ش(
خانم امیری:                               رتبه ۱۳۴ (ش(
خانم فلاح:                                 رتبه ۱۶۷
خانم عزیزی:                              رتبه ۱۷۸
خانم رضوانی:                             رتبه ۱۸۰
خانم افخمی:                             رتبه ۲۳۳
خانم مشک آبادیان:                     رتبه ۲۳۵
خانم رعیت:                               رتبه ۲۶۱
خانم امامی:                              رتبه ۲۸۶
خانم موحدی فرد:                         رتبه ۳۹۵ (ش(
خانم پور رضایی:                         رتبه ۴۰۰
آقای مصطفی فلاح:                    رتبه 466 (ش(
خانم کارگر:                               رتبه۵۱۷
خانم زارع:                                 رتبه ۶۳۱
خانم زارعشاهی:                        رتبه ۶۴۶
خانم مخدومی:                           رتبه ۶۷۱
خانم فاطمه زارع:                         رتبه ۶۷۱ (ش(
خانم دهقانی:                             رتبه ۷۱۹
آقای علیزاده:                             رتبه ۷۴۱ (ش(
خانم محمدعلیزاده:                      رتبه ۷۴۷
خانم کارگر:                                رتبه ۸۱۰
خانم حاجی رشیدی:                    رتبه ۹۱۰
خانم نقیب الذاکرین:                     رتبه ۹۱۲
خانم احمدی:                             رتبه ۹۶۰

گروه آزمایشی علوم تجربی:

آقای حامد برزگر:                        رتبه:۱۳۰
خانم افخمی:                            رتبه:۳۰۶
آقای موحد دهقانی:                    رتبه:۳۹۵
خانم فاطمه برزگر:                      رتبه:۸۱۸
خانم مجاور:                              رتبه:۹۱۲

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فیزیک:

آقای ثقفی:                             رتبه:۷۴
آقای دهقانی:                          رتبه:۸۴
آقای حمیدرضا فلاح:                   رتبه:۱۱۰
آقای ناظری:                            رتبه:۱۸۶
عبدالرضا فلاح:                         رتبه:۲۰۰
آقای موسوی:                          رتبه:۲۷۸
آقای محمدرضا دهقانی:              رتبه:۳۷۲
آقای صحرایی:                          رتبه:۳۸۱
آقای کلانتر زاده:                        رتبه:۴۶۹
آقای غلامرضا زارع:                     رتبه:۷۹۲
آقای سجاد امامی:                    رتبه:۴۱۱
آقای محمدحسن بیکی:               رتبه:۷۹۲
آقای سلمانی:                          رتبه:۹۰۵
آقای کریم بیکی:                        رتبه:۹۳۶

 

رشته زبان های خارجه :

خانم اولیایی:                           رتبه:۸۷۳

خانم افخمی :                         رتبه : 223 (ش)

خانم برخورداری :                     رتبه : 52 (ش)

 

آدرس کوتاه :