آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی برای متقاضیان جدید

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی برای متقاضیان جدیدمتقاضیان عضویت جدید اقدام به ثبت نام نمایند.متقاضیان حذف و اضافه فعلا وارد سامانه نشوند.زمان حذف و اضافه متعاقبا به اطلاع همکاران خواهد رسید.

حق بیمه همسر کارکنان مونث، پدر و مادر ۳۹۵۰۰۰ تومان
حق بیمه کارمند، فرزندان و همسر کارکنان مذکر ۱۳۱۶۰۰ تومان

آدرس و نحوه ثبت نام
۱- ورود به سامانه:
 
https://totalapp.dana-insurance.ir/portalmoshtarian

۲- کد کاربری=کد ملی
رمز عبور=کد پرسنلی
۳- ثبت اطلاعات بیمه شده اصلی و سپس افزودن اعضای تحت تکفل
۴- اطلاعات ثبت شده رو تایید نمودن..
ضمنا قانون همه یا هیچ فراموش نشود.

آدرس کوتاه :