آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

آغاز واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد

آغاز واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد


واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد در روز عید میثاق غدیر آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، با برنامه ریزی انجام شده وبر اساس نوبت دهی که به همکاران از طریق پیامک اعلام خواهد شد  طی ۱۰ روز در دو نوبت صبح و عصر در آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی واکسیناسیون تمام همکاران شامل همکاران شاغل در مدارس دولتی ،غیر دولتی ،حق التدریس بازنشستگانی که با مدارس همکاری دارند و سرباز معلم  و طلبه معلم ها انجام خواهد شد .

لازم به ذکر است واکسنهای مورد استفاده جهت واکسیناسیون  همکاران سینوفارم چین و پاستور و کووبرکت ایران خواهد بود.

از همکاران معزز در خواست می شود طبق تاریخ و ساعت اعلامی برای تزریق واکسن مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :