آغاز واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد

آغاز واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد


واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان میبد در روز عید میثاق غدیر آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، با برنامه ریزی انجام شده وبر اساس نوبت دهی که به همکاران از طریق پیامک اعلام خواهد شد  طی ۱۰ روز در دو نوبت صبح و عصر در آموزشگاه شاهد حاج غلامرضا زارعشاهی واکسیناسیون تمام همکاران شامل همکاران شاغل در مدارس دولتی ،غیر دولتی ،حق التدریس بازنشستگانی که با مدارس همکاری دارند و سرباز معلم  و طلبه معلم ها انجام خواهد شد .

لازم به ذکر است واکسنهای مورد استفاده جهت واکسیناسیون  همکاران سینوفارم چین و پاستور و کووبرکت ایران خواهد بود.

از همکاران معزز در خواست می شود طبق تاریخ و ساعت اعلامی برای تزریق واکسن مراجعه نمایند.

 

آدرس کوتاه :