آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

افتخاری دیگر برای شهرخورشید

افتخاری دیگر برای شهرخورشید


کسب مقام نخست کشوری در رشته دست سازه مسابقات سراسری نوجوان خوارزمی توسط آقایان محمد مهدی دهقانی و مجتبی نبی پور از دبیرستان شاهد باهنر

درخشش افتخار آفرین فرزندان این مرز و بوم در کسب مقام نخست کشوری دررشته دست سازه مسابقات سراسری نوجوان خوارزمی توسط آقایان محمد مهدی دهقانی و مجتبی نبی پور از دبیرستان شاهد باهنر را به این عزیزان ، خانواده محترمشان و مردم پرتلاش و هنر دوست میبد تیریک میگوییم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :