نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

افتخاری دیگر برای شهرخورشید

افتخاری دیگر برای شهرخورشید


کسب مقام نخست کشوری در رشته دست سازه مسابقات سراسری نوجوان خوارزمی توسط آقایان محمد مهدی دهقانی و مجتبی نبی پور از دبیرستان شاهد باهنر

درخشش افتخار آفرین فرزندان این مرز و بوم در کسب مقام نخست کشوری دررشته دست سازه مسابقات سراسری نوجوان خوارزمی توسط آقایان محمد مهدی دهقانی و مجتبی نبی پور از دبیرستان شاهد باهنر را به این عزیزان ، خانواده محترمشان و مردم پرتلاش و هنر دوست میبد تیریک میگوییم.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :