آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

افتخار آفرینی دانش آموزان دختر شهرستان میبد در مسابقات کشوری قرآن ، عترت و نماز

افتخار آفرینی دانش آموزان دختر شهرستان میبد در مسابقات کشوری قرآن ، عترت و نماز


دانش آموزان دختر شهرستان میبد در مسابقات کشوری قرآن ، عترت و نماز افتخار آفرینی نمودند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، دانش آموزان فاطمه اعتمادی ، ریحانه غفوری از دبیرستان مجدزاده و فاطمه فیاضی از دبیرستان نمونه گل محمدی در مسابقات کشوری قرآن ، عترت و نماز حایز رتبه های برتر گردیدند و مورد استقبال گرم مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و میبد قرار گرفتند.

آدرس کوتاه :