نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه ابوالفضلی بارجین : برگزاری مراسم سوگواری و سفره رقیه(س)

آموزشگاه ابوالفضلی بارجین : برگزاری مراسم سوگواری و سفره رقیه(س)


آموزشگاه ابوالفضلی بارجین : برگزاری مراسم سوگواری و سفره رقیه(س)
در پایان این مراسم معنوی آقایان فلاح معاون محترم پرورشی و خاکزار کارشناس امور تربیتی و اردوها سخنانی ایراد نمودند. لازم به ذکر است سرگروه های آموزشی شهرستان میبد از آموزشگاه بازدید نمودند .