نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین


آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

 مراسم هفته معلم با شرکت کلیه دبیران و دانش آموزان مورخ13/2/91در نماز خانه آموزشگاه با اجرای برنامه های متنوع و پخش شکلات و شیرینی  برگزار شد.