نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین


آموزشگاه : ابوالفضلی بارجین

 روز سه شنبه مورخ 26/2/91 دانش آموزان این آموزشگاه یک روز بدون کتاب را با شادی با داشتن برنامه های متنوع از قبیل آشپزی ،ورزش و.....سپری کردند.