نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آزمایشگاه مرکزی

آموزشگاه : آزمایشگاه مرکزی


آموزشگاه : آزمایشگاه مرکزی

 کسب رتبه اول مسابقات آزمایشگاهی استان در رشته فیزیک توسط  مهدی حاج حسینی از دبیرستان خوارزمی و رتبه اول در رشته شیمی توسط سهیلا سبحانی از دبیرستان نمونه گلمحمدی را به فرهنگیان میبد تبریک میگوییم .