نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : اعظم زارعشاهی

آموزشگاه : اعظم زارعشاهی


آموزشگاه : اعظم زارعشاهی

 هم زمان با میلاد فاطمه زهرا (س) جشن بلوغ و نوجوانی  با حضور مادران و مسئولین آموزش و پرورش در مدرسه زارعشاهی برگزار گردید وهدایایی به دانش آموزان اهدا گردید.