نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي


آموزشگاه : اعظم زارعشاهي
به مناسبت ميلاد پيامبرو امام صادق ع اردوي شبانه مادران ودختران در كنار هم در تاريخ 20/11/90  در مدرسه اعظم زارعشاهي برگزار شد . دراين مراسم به نفرات ممتاز با حضور آقاي اسعدي وفرماندار وچند تن ازمسئو لين آموزش وپرورش  جوايزي اهدا گرديد .