نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي

آموزشگاه : اعظم زارعشاهي


آموزشگاه : اعظم زارعشاهي
در تايخ 25/12/90 جشنواره ی غذا برگزار شد و غذاهاي مختلف با سليقه ی هر دانش آموز به نمايش گذاشته شد.