نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه امام میبد

آموزشگاه امام میبد


آموزشگاه امام میبد
در ادامه ي مسابقات  كارته ي كشوري در رده هاي مختلف سني كه در محل دانشگاه آزاد اسلامي ميبد برگزار گرديد، دانش آموز پايه ي سوم اين آموزشگاه   محسن آقائي  با برتري بر كليه ي حريفان به مقام قهرمانی نائل شد.