نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آموزشگاه شهیداشتری

آموزشگاه : آموزشگاه شهیداشتری


آموزشگاه : آموزشگاه شهیداشتری
درتاریخ 17/12/90جهت کمک به دانش آموزان نیاز مند آموزشگاه مراسم جشن نیکوکاری برگزارگردید تا در شب عید نوروز دلهایی شاد گردد.