نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : آموزشگاه شهید زاهدی

آموزشگاه : آموزشگاه شهید زاهدی


آموزشگاه : آموزشگاه شهید زاهدی
دانش آموزان دبستان شهید زاهدی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت نموده و باکشیدن نقاش روی پارچه یاد و خاطره روزهای انقلاب را در اذهان مردم میبد زنده کردند