نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه:بهرام گشتاسب

آموزشگاه:بهرام گشتاسب


آموزشگاه:بهرام گشتاسب

روز سه شنبه مورخ 23/12/90 دبستان بهرام گشتاسب از مدارس تحت پوشش مجتمع شهید رجائی جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم خود را در امام زاده بیده برگزار نمود.

تکلیف 1

تکلیف 2