نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : توحيد

آموزشگاه : توحيد


آموزشگاه : توحيد
تمامی دانش آموزان  و دبیران  در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته در سالن نمازخانه مدرسه  ناهار صرف مینمایند.