نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان

از تاریخ 12/2/91 لغایت 15/2/91 برنامه ی اردوی سیاحتی - زیارتی دانش آموزی در محل شیراز برگزار شد در این اردوی سه روزه تعداد 40 نفر از دانش آموزان شرکت داشتند و از مجموعه آثار فرهنگی و باستانی بازدید نمودند.