نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان

روز شنبه 23/02/91 تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه با حضور در این مرکز ضمن تبریک این روز فرخنده به مادران سالخورده با اجرای سرود زینت بخش مراسم جشن آنها شدند.