نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان

روز سه شنبه 26/2/91  نمایشگاه توانمندی دختران و جشنواره غذابا همکاری خانم زینلی دبیر حرفه و فن و خانم آقایی دبیر هنر بر پا گردید.در این نمایشگا ه آثار دانش آموزان هر سه پایه شامل:

معرق کاری،تابلو برجسته،عروسک سازی،سوزن دوزی،کار حجم سازی،کلاژ و ...به نمایش گذاشته شد.

از بازید کنندگان محترم این  نمایشگاه آقای شفاعی ،آقای علیزاده و آقای کارگر و خانمها موسوی مدیر مجتمع و مصطفایی معاون پرورشی مجتمع تشکر و قدردانی به عمل می آید.