نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : جنت الرضوان

آموزشگاه : جنت الرضوان


آموزشگاه : جنت الرضوان
ختم سفره صلوات جهت شادی روح امام شهداء و شهداءدر روز چهار شنبه در این آموزشگاه برگزار گردید