نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
در مورخه ی19/11/90 مراسم جشن 22 بهمن همراه با مراسم مولودی خوانی در آموزشگاه برگزار شد و به نفرات برتر مسابقه ی فرهنگی هنری و متولدین بهمن ماه جوایزی اهدا شد .