نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
جلسه آموزش خانواده با حضور مدرس محترم وتوانا آقای ذبیحی با موضوع آسیبهای دانش آموزی وخانواده ومواد مخدرصنعتی وغیرصنعتی دراین اموزشگاه برگزارشد .