نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی
در مورخه 9/12/90مدیریت محترم اداره آقای اسعدی به همراه مدیر مجتمع سرکار خانم دهقانی از این آموزشگاه بازدید و با معلمان درمورد مسائل آموزشی وپرورشی و.....بحث وگفتگو نمودند