نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

 درمورخه 22/12/90جشنواره دستهای کوجک اندیشه های بزرگ این آموزشگاه باشرکت کلیه دانش آموزان دررشته های مختلف نقاشی -کاردستی -آشپزی ودسر-کارباگل- کارباکوزه -خوشنویسی- کوبلن دوزی و...برگزارگردید.