نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی


آموزشگاه : حاجیه مریم فیاضی

  درمورخه 11/2/91انجمن اولیای کلاس اول در این آموزشگاه برگزار گردید که دستور جلسه در مورد برگزاری جشن الفبا و برسی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان در امور درسی و همچنین اشتراک مجله رشد درسال آینده  و...بود.